کریری

کریری عبارت است از تصدی بلافصل برای نقل و انتقال کالا از یک کشور به کشور دیگر طبق نوع قرارداد بسته شده و نوع  حمل و نقل زمینی , حمل و نقل دریائی و حمل و نقل ریلی.

 خدمات کریری شامل موارد زیر می باشد:

–          انعقاد قرارداد حمل و نقل و صدور بارنامه

–           در صورت حمل زمینی تهیه کامیون مورد نظر جهت حمل بار

–          زمان بندی مناسب بر اساس نوع قرارداد منعقد شده

–           تحویل کالا از صاحبان کالا

–          نظارت بر نحوه بارگیری

–           ارائه اسناد کالاهای مربوطه به اداره گمرک از مبدا تا مقصد و نظارت بر حمل و نقل سریع و سالم بار

–          تحویل کالا به گیرنده بار در محل هایی که اداره گمرک اجازه داده

–          تخلیه و دقت در تحویل کالا

 شرکت حمل و نقل بین المللی کالا خدمات پاسارگاد ارائه دهنده خدمات کریری و آماده  جهت کریر مرسوله مشتریان محترم می باشد.