حمل چند وجهی

چنانچه بخواهیم تعریف کلی از حمل و نقل چند وجهی ارائه دهیم میتوان گفت : حمل توسط یک شرکت حمل و نقل بین المللی با استفاده از دو یا چند روش حمل و نقل از مبداء تا مقصد نهایی تحت یک قرارداد.

شرکت حمل و نقل بین المللی کالا خدمات پاسارگاد با انتقال کالا و استفاده از حداقل دو روش حمل و نقل زمینی – ریلی و دریایی از مکانی در یک کشور به مکانی مشخص در کشور دیگر و با امضاء تنها یک قرارداد حمل, ارائه دهنده خدمات چند وجهی به مشتریان گرامی می باشد.