فورواردری جاده ای و ریلی

این نوع فورواردری شامل فورواردری جاده ای و فورواردری ریلی می شود . شرکت حمل و نقل بین المللی کالا خدمات پاسارگاد از زمان بارگیری در مبداء  تا ترخیص کالا در کشور مقصد با شما همراه خواهد بود. کارشناسان بازرگانی و مشاوران خبره این شرکت به دلیل آشنایی با قوانین بین المللی و آشنایی با انواع فورواردری می توانند بهترین مشاور و همراه شما در هر سه روش فورواردری باشند. انتخاب هر یک از این روشها : فورواردری زمینی,  فورواردری ریلی و  فورواردری دریائی) با توجه به مرسوله وکالای شما) دارا ی مزایا و معایب خاص خود می باشد که تشخیص و انتخاب آن تنها با مشورت و صلاحدید کارشناسان و مشاوران خبره این شرکت امکان پذیر است. ما در تمامی مراحل شامل کليه تشريفات گمرکي، اخذ مجوز، صدور بارنامه و راه نامه و ترخیص کالا، با شما هستیم. جهت دریافت خدمات فورواردری زمینی و ریلی همراه شرکت حمل و نقل بین المللی کالا خدمات پاسارگاد باشید.