حمل ریلی

حمل و نقل ریلی از دیگر راههای حمل و نقل بین المللی کالا می باشد که امروزه خیلی مورد توجه مشتریان قرارمیگیرد. حمل و نقل ریلی می تواند با توجه به امنیت بالا، رفاه بیشتر و هزینه کمتر پس از حمل و نقل زمینی و حمل و نقل هوائی مورد توجه و استفاده قرارگیرد.

شرکت حمل و نقل بین المللی کالا خدمات  پاسارگاد, خدمات حمل و نقل ریلی را به عنوان یکی از مهمترین قطب های اقتصادی در صنعت حمل ونقل به مشتریان گرامی ارائه مینماید.