Services

shipping

shipping

Maritime transport is one of the key elements in multimodal transport services. In order to provide the best possible service, we have dedicated a special part in providing FCL, LCL and bulk cargo services worldwide. Over the years, the PASARGAD I.N.T Company has established strong business relationships with most of the major carriers of international…

Read More
Bizimlə əlaqə

Bizimlə əlaqə

Mərkəzi ofisin ünvanı: İran , Gilan , Bəndər Ənzəli ,Ətba bulvarı, Qayıqçı prospekti , Sepidar küçəsi No. 30 Poçt Indeksi : 43156 87664 Ofisin ünvani: Telefon: +98 13 44442596 Mobile: + 98 912 147 1513                + 99 450 747 1513 Email:Afshin.arian@pasargadint.com www.Pasargadint.com skype: Twitter:

Read More
Konsaltinq xidmətləri

Konsaltinq xidmətləri

  Malların yerli və beynəlxalq  daşınması  sahəsində müşavirə Yükün növünə uyğun ən yaxşı nəqliyyat vasitəsi  və marşrut təklifi Ən ucuz və ən sürətli daşıma üsulunun  seçiminə yardım Yüklə bağlı sənədlərin əldə olunması üçün təkliflər Gömrük və sığorta işləri ilə bağlı  konsultasiyalar Gömrük rəsmiləşdirilməsi,idxal, ixrac, qaytarılma , müvəqqəti giriş-çıxış və tranzitlə əlaqədar məsləhətləşmələr Müştəri malların ın …

Read More
 (Daşııyıcılıq (Carrier

 (Daşııyıcılıq (Carrier

  Daşııyıcılıq  ,müqavilənin  növündən və  nəqliyyat rejiminin  üsulundan- quru nəqliyyat, dəniz nəqliyyatı və dəmir yolu nəqliyyatı vasitəsilə   malların bir ölkədən  digər ölkəyə birbaşa daşınması üçün xidmətdir Daşııyıcılıq(Carrier)  xidmətlərə  aşağıdakılar daxildir  nəqliyyat müqavilələrinin təsdiqi və konosamentin verilməs  yer nəqliyyatından istifadə etmək istədikdə nəzərdə tutulan yük maşını ilə  təmin edilmə  müqavilənin növü əsasında vaxtın təyin edilməsi  yükgöndərəndən…

Read More
Tranzit   daşımalar 

Tranzit   daşımalar 

Beynəlxalq nəqliyyat və yükdaşıma xidmətləri şirkəti olan PASARQAD ,bütün ölkə ərazisində səlahiyyətli personala sahib  olmaqla ,mal  sahiblərinin  sövğiyyatlarına  tez bir zamanda  xarici və daxili tranzit əməliyyatlari  keçirmə imkanına malikdir, və ölkənin bir çox əhəmiyyətli limanlarında və mərkəzi nöqtələrində və gömrüklərində, o cümlədən Bəndər Abbasda,Bəndər Xomeynidə və Bəndər Ənzəlidə və s.    yerli broker şəbəkəsi sahibi olaraq…

Read More
Çoxistiqamətli daşıma

Çoxistiqamətli daşıma

  Çoxistiqmətli daşımanın ümumi tərifini vermək istəsək deyə bilərik: bir beynəlxalq nəqliyyat və daşıma şirkətinin  2 və ya daha çox üsuldan  istifadə edərək   yükləri başlanğıcdan sonadək yalnız 1 müqavilə imzalayaraq çatdırmaqdır PASARQAD beynəlxalq nəqliyyat və yük xidmətləri şirkəti minimum 2 üsuldan-  dəmir yolu və dəniz daşımalarından  istifadə edərək ,yükləri bir  ölkənin  müəyyən bir yerindən başqa…

Read More
Dəniz ekspedisiyaları

Dəniz ekspedisiyaları

Dəniz nəqliyyatıı və  ekspedisiyaları dünyada ən sürətli daşınma növlərindən hesab olunur. Yükdaşıma xidməti sahəsində 14 il parlaq təcrübəyə malik olan   PASARQAD  nəqliyyat şirkəti  sizin mallarınızı İranın bütün limanlarından  ya digər ölkələrin limanlarından yükləyər və beynəlxalq dəniz ekspedisiyalarının qanunlarına  əsasən mümkün olan ən qısa zamanda təhvil verər Dəniz ekspedisiya xidmətlərini PASARQAD nəqliyyat və yükdaşıma şirkətinin təcrübəli…

Read More
Yer dəmir yolu ekspedisiyaları

Yer dəmir yolu ekspedisiyaları

Bu növ ekspedisiyalara yol  ekspedisiyaları və dəmir yolu ekspedisiyaları aiddir. PASARQAD beynəlxalq nəqliyyat və yükdaşıma şirkəti yüklərin başlağıc nöqtədə vurulması anından hədəf ölkədə yüklərin təhvil alinması anınadək sizinlə birgə olacaqdır. Şirkətin ticarət ekspertləri və professional müşavirləri beynəlxalq qanunlar və müxtəlif növ ekspedisiyalarla yaxından taniş olduqları üçün hər üç növ ekspedisiyada sizə ən yaxşı məsləhətçi  və…

Read More
Ekspert  xidmətləri

Ekspert  xidmətləri

Ekpert xidmətləri o xidmətlərə deyilir ki, orada fiziki şəxs ya hüquqi şirkət maaş müqabilində   malların bir ölkədən başqa bir ölkəyə daşinması imkanını  təmin edir.Beynəlxalq nəqliyyat şirkətlrinin ekspedisiya sahəsindəki  vəzifələrindən   malların sahibləri ilə müqavilənin  təsdiq olunması , konosament verilməsi, yükün toplanması və anbarlaşdırılması, qablaşdırılması(işegötürənin müqaviləsinin növündən asıli olaraq), yükün sığortası(müqavilənin növü və işəgötürənin tələbindən asılı olaraq),…

Read More
 Yanacaq daşınması

 Yanacaq daşınması

           Yanacaq daşınması, yanacaq tarnziti ən çətin və eyni zamanda, ən riskli  daşınma    növüdür.Bu növ daşınma, əksərən ya yol(yerlə) ,dəniz(su) ya da dəmir yolu daşımaları vasitəsilə həyata keçirilir ki,bu  xidmət növünün də xüsusi qayda və qanunları vardır.Oddan təhlükəli maddələr  birbaşa günəş şüalarından və yağışdan qorumaq üçün imkan daxilində üstü bağli nəqliyyat növlərində daşınmalidır.Bundan  əlavə, beynəlxalq…

Read More
Dəniz(su) daşımaları

Dəniz(su) daşımaları

Su nəqliyyatı  multimodal  nəqliyyat  xidmətlərinin əsas elementlərindən  biridir. Biz mümkün olan ən yaxşı xidməti təmin etmək üçün,  bəzi xüsusi və ixtisaslaşdırılmış xidmətlər FCL, LCL və toplu yük  daşımalarını dünya səviyyəsində təmin edirik.   Bu illər ərzində, PASARQAD beynəlxalq  yükdaşıma şirkəti beynəlxalq   və regional okeanların əsas gəmiçilikləri ilə sıx ticarət əlaqələri yaratmışdır. Biz güclü daxili və…

Read More
Dəmir yolu daşınmaları

Dəmir yolu daşınmaları

Dəmiryolu daşınmaları beynəlxalq  yükdaşıma növlərindən biridir ki, bu günlər müştərilərin  güclü marağına səbəb olur . Dəmir yolu daşımaları yüksək güvənlik,ucuz  qiymət  və uğurluluq  kimi xüsusiyyətləri  nəzərə alınaraq ,avtomobil  və aviasiya yükdaşımalarından  sonra diqqət cəlb edə və istifadə oluna bilər PASARQAD  beynəlxalq  yükdaşıma şirkəti  dəmir yolu daşımalarını daşıma sənətində  ən  vacib iqtisadi qütblərindən biri kimi hörmətli…

Read More
Yol  yükdaşımaları

Yol  yükdaşımaları

Yerlə yükdaşımalar ən  qədim  yükdaşıma  növlərindən  biridir ki,uzun zamandir istifadə olunur Və hazırda baş vermiş elmi və fiziki tərəqqini   nəzərə alaraq  dəyişikliklərlə  həyata keçirilir  , malların böyük qismi məhz yer nəqliyyatı ilə daşınır Bu şirkətin  yer daşımalarında ən vacib güclü xüsusiyyətlərindən  sərfəli qiymət ,sürətli güvənli daşınmani qeyd edə bilərik Biz  , yerlə daşınma servisində  çox…

Read More
 Şirkətin hədəfləri

 Şirkətin hədəfləri

    Bizim əsas məqsədimiz,  Iş  keyfiyyətinin  yaxşılaşdırılması və ugurlarımızın  qorunub saxlanmasidır ki,bu da  xidmətlərin   inkişafi  və yenilik üçün davamlı  investisiya vasitəsilə  hə -yata keçirilir .Bu baxımdan, biz  işçilərimizin razılıgını  təmin etmək və yaxşilaşdırmaq  üçün   çalışırıq  Bu da  öz növbəsinde ,müştəri sədaqəti, şirkətin  mənfəətinin  sabitliyi və şirkətin dəyərinin artmasina səbəb olur.. Biz işçilərimizin professional bacarıqlarıinın…

Read More
Şirkətin profili

Şirkətin profili

PASARQAD  beynəlxalq  yükdaşima  şirkəti    ,dəyişikliklər  və yeniliklər  şüarı , sənaye və ticarət mallarının daşınması  sahəsində  yüksək  səviyyəli  idarəçiləri və ekspertləri  ilə, inkişaf və müştəri  məmnuniyyətinin  əldə  edilməsi  perspektivləri  ile, 2003cü ilde ”  , Yükdaşıma,yol və nəqliyyat” cəmiyyətindən  aldigi  lisenziya ilə  Gilanin  Bəndər Ənzəli   liman şəhərində  təsis olunmuşdur.   Yarandığı  gündən etibarən  şirkət  səmərəli  xidmət   təmin…

Read More