Konsaltinq xidmətləri

 

Malların yerli və beynəlxalq  daşınması  sahəsində müşavirə

Yükün növünə uyğun ən yaxşı nəqliyyat vasitəsi  və marşrut təklifi

Ən ucuz və ən sürətli daşıma üsulunun  seçiminə yardım

Yüklə bağlı sənədlərin əldə olunması üçün təkliflər

Gömrük və sığorta işləri ilə bağlı  konsultasiyalar

Gömrük rəsmiləşdirilməsi,idxal, ixrac, qaytarılma , müvəqqəti giriş-çıxış və tranzitlə əlaqədar məsləhətləşmələr

Müştəri malların ın  gömrük  dəyərinin təxmini  qiymətləndirilməsi

Yüklərin  daşınması üçün sığorta növünün  seçilməsi barəsində  ipuçları