Ekspert  xidmətləri

Ekpert xidmətləri o xidmətlərə deyilir ki, orada fiziki şəxs ya hüquqi şirkət maaş müqabilində   malların bir ölkədən başqa bir ölkəyə daşinması imkanını  təmin edir.Beynəlxalq nəqliyyat şirkətlrinin ekspedisiya sahəsindəki  vəzifələrindən   malların sahibləri ilə müqavilənin  təsdiq olunması , konosament verilməsi, yükün toplanması və anbarlaşdırılması, qablaşdırılması(işegötürənin müqaviləsinin növündən asıli olaraq), yükün sığortası(müqavilənin növü və işəgötürənin tələbindən asılı olaraq), mənbədə bütün rəsmiliklər və gömrük əməliyyatlarını həyata keçirmək- zəruri icazələrin alınması ,konosament və bəyanatlar(yerlə ya dəniz daşınması) daşınma prosesində lazımi informasiyaların alınması və mal sahiblərinə çatdırılması(müqavilənin növündən asılı olaraq)- yerlə daşınmalarda malların çatdırılma nöqtəsində gömrüyə təhvil verilməsı , yüklərin atrıq və ya əskik olduğu halda müvafiq  iclas protokollarının  imzası, malların daxil olduğu barədə mal sahiblərinə xəbər vermək kimi məsuliyyətləri   misal göstərmək olar. Beynəlxalq nəqliyyat şirkəti PASARQADın ekspedisiya sahəsindəki xidmətləri 2 hissədən ibarətdir: dəniz ekspedisiyaları və yer dəmir yolu ekspedisiyaları.