(Daşııyıcılıq (Carrier

 

Daşııyıcılıq  ,müqavilənin  növündən və  nəqliyyat rejiminin  üsulundan- quru nəqliyyat, dəniz nəqliyyatı və dəmir yolu nəqliyyatı vasitəsilə   malların bir ölkədən  digər ölkəyə birbaşa daşınması üçün xidmətdir

Daşııyıcılıq(Carrier)  xidmətlərə  aşağıdakılar daxildir

 nəqliyyat müqavilələrinin təsdiqi və konosamentin verilməs

 yer nəqliyyatından istifadə etmək istədikdə nəzərdə tutulan yük maşını ilə  təmin edilmə

 müqavilənin növü əsasında vaxtın təyin edilməsi

 yükgöndərəndən malların təhvil alınması

 yükləməyə nəzarət

 ilkin və təyinat nöqtəsində gömrük administrasiyasına malla bağlı  müvafiq sənədlərin təqdim olunması və malların sürətli və güvənli çatdırılmasına  nəzarət

 gömrük idarəsi  icazə verdiyi yerdə alıcıya malların çatdırılması

 boşaldılma və yüklərin təhvilində dəqiqlik

Beynəlxalq daşıyıcıılıq və nəqliyyat xidməti şirkəti PASARQAD daşıyıcı xidmətinin təminatçısı olaraq   hörmətli müştərilərə  daşınma  xidməti göstərmək  üçün hazır oldugunu bildirir