Çoxistiqamətli daşıma

 

Çoxistiqmətli daşımanın ümumi tərifini vermək istəsək deyə bilərik: bir beynəlxalq nəqliyyat və daşıma şirkətinin  2 və ya daha çox üsuldan  istifadə edərək   yükləri başlanğıcdan sonadək yalnız 1 müqavilə imzalayaraq çatdırmaqdır

PASARQAD beynəlxalq nəqliyyat və yük xidmətləri şirkəti minimum 2 üsuldan-  dəmir yolu və dəniz daşımalarından  istifadə edərək ,yükləri bir  ölkənin  müəyyən bir yerindən başqa bir ölkənin təyin olunmuş hər hansı nöqtəsinə yalnız bir müqavilə imzalayaraq daşima qabiliyyəti ilə əziz müştərilərinə çoxistiqamətli daşıma xidməti göstərir