Yanacaq daşınması

           Yanacaq daşınması, yanacaq tarnziti ən çətin və eyni zamanda, ən riskli  daşınma    növüdür.Bu növ daşınma, əksərən ya yol(yerlə) ,dəniz(su) ya da dəmir yolu daşımaları vasitəsilə həyata keçirilir ki,bu  xidmət növünün də xüsusi qayda və qanunları vardır.Oddan təhlükəli maddələr  birbaşa günəş şüalarından və yağışdan qorumaq üçün imkan daxilində üstü bağli nəqliyyat növlərində daşınmalidır.Bundan  əlavə, beynəlxalq yükdaşıma şirkətləri yanacağın daşınması və tranziti üçün ,həmçinin razılaşma və daşınmanın marşrutunun əvvəldən sona kimi təyin oluması üçün müvafiq instansiyaya müraciət etməli, yükə yazılı lisenziyayla bərabər ,yük sahibinin bəyannaməsi, ,icazə və təhlükəli yükün keçəcəyi marşrutlar qəbul olunmalıdır

PASARQAD  beynəlxalq  nəqliyyat şirkətinin ixtisaslarindan biri, neft  məhsullarının tranziti, dizel daşınması, benzin, neft və bitum, yanacaq və xam neftin ən müasir və təchizatlı donanma  ilə ölkənin  bütün nöqtələrinə ,ya  qonşu və həmsərhəd ölkələrə daşınmasıdır

Xam neftin və neft məhsullarının idxalı, ixracı xüsusi təcrübə və peşəkarlıq tələb edir,PASARQAD beynəlxalq nəqliyyat şirkəti sizin yanacağın tranzit daşınmasını yüksək keyfiyyətlə  və bütün təhlükəsizlik qaydalarına riayət etməklə ən qısa zamanda həyata keçirir