Dəniz(su) daşımaları

Su nəqliyyatı  multimodal  nəqliyyat  xidmətlərinin əsas elementlərindən  biridir. Biz mümkün olan ən yaxşı xidməti təmin etmək üçün,  bəzi xüsusi və ixtisaslaşdırılmış

xidmətlər FCL, LCL və toplu yük  daşımalarını dünya səviyyəsində təmin edirik.

 

Bu illər ərzində, PASARQAD beynəlxalq  yükdaşıma şirkəti beynəlxalq   və regional okeanların əsas gəmiçilikləri ilə sıx ticarət əlaqələri yaratmışdır.

Biz güclü daxili və xarici bazar ekspertləriyik, və geniş beynəlxalq  şəbəkə sayəsində,  biz ən optimal  həlli  təmin edə bilər, bütün istiqamətlər üçün

 məsləhət və rəqabətli və əlverişli qiymətlə qlobal yanaşa bilərik .

Bizim  dəniz  xidmətlərinə daxildir:

 Idxal-ixrac;

konteyner xidməti;

 FCL və LCL yüksək  konteyner  xidməti ;

 Toplu yük daşınması( Break Bulk Cargo)