Dəmir yolu daşınmaları

Dəmiryolu daşınmaları beynəlxalq  yükdaşıma növlərindən biridir ki, bu günlər müştərilərin  güclü marağına səbəb olur . Dəmir yolu daşımaları yüksək güvənlik,ucuz  qiymət  və uğurluluq  kimi xüsusiyyətləri  nəzərə alınaraq ,avtomobil  və aviasiya yükdaşımalarından  sonra diqqət cəlb edə və istifadə oluna bilər

PASARQAD  beynəlxalq  yükdaşıma şirkəti  dəmir yolu daşımalarını daşıma sənətində  ən  vacib iqtisadi qütblərindən biri kimi hörmətli müştəriləri üçün həyata keçırir